Biblioteka jest pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy. Biblioteka jest również ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej.

W bibliotece szkolnej pracują:

mgr Bogusława Owczarzak (koordynator) – nauczyciel dyplomowany,
mgr Agnieszka Jęczkowska - nauczyciel mianowany, 
mgr Ewa Markiewicz-Krasnoborska - nauczyciel dyplomowany.


Zbiory i wyposażenie:

 • Biblioteka zajmuje dwa przestronne pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię książek i czytelnię. W jej zbiorach znajduje się ok. 14 tysięcy książek, podręczniki, płyty CD, kasety wideo, czasopisma dla dzieci oraz metodyczne dla nauczycieli.
 • Stale wzbogacany jest księgozbiór o nowe książki – wartościowe dla rozwoju dziecka, kolorowe, pięknie wydane.
 • Dzięki komputerowej bazie danych obsługa czytelników jest szybka i sprawna.
 • Szkolna czytelnia jest dobrze wyposażona w księgozbiór (przede wszystkim w słowniki i encyklopedie oraz książki popularno-naukowe).
 • Znajduje się tu Centrum Multimedialne – m.in. pracownia komputerowa, która służy uczniom do celów edukacyjnych jako źródło wiedzy i informacji.
 • Użytkownicy czytelni otrzymują pomoc w poszukiwaniu materiałów do opracowań i prac domowych.

Działalność:

 • Bibliotekarze udzielają porad w doborze lektur w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • W bibliotece kształtowana jest u uczniów umiejętność poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

W bibliotece odbywają się:

 • lekcje biblioteczne mające na celu rozwijanie kultury czytelniczej.
 • uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników,
 • konkursy szkolne i międzyszkolne: czytelnicze, literackie, plastyczne, konkursy wiedzy z różnych dziedzin, turnieje,
 • wystawy książek i ilustracji,
 • inscenizacje, przeglądy twórczości,
 • obchody Dnia Książki,
 • akcja Cała Polska Czyta Dzieciom,
 • zebrania, konferencje, sesje naukowe,
 • spotkania z pisarzami.

Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy:

 • Koło humanistyczne – mgr Bogusława Owczarzak
 • Koło przyjaciół biblioteki kl. IV-VI – mgr Agnieszka Jęczkowska