Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości książkowych. W ramach programu przeprowadzono w szkole wiele projektów edukacyjnych związanych z propagowaniem czytelnictwa, lekcji bibliotecznych, spotkań z pisarzami, prezentacji multimedialnych. Na zakup nowości książkowych szkoła otrzymała 15 tysięcy złotych, za które zakupiono 843 książki. Część tego zbioru stanowią lektury, jednak zasadniczo szkoła wzbogaciła się o bestselery wydawnicze i książki wybrane przez młodzież.


...::: MIGAWKI :::...