DOKUMENTY 

 

Szczegóły

Regulamin przyznawania tytułu "Kolega Koleżanka z Klasą"  

 

Szczegóły

Programy innowacyjne nauczycieli realizowane w roku szkolnym 2014/15  

 

Szczegóły

Przedmiotowe Systemy Oceniania  

 

Szczegóły

Wewnątrzszkolny system oceniania  

 

Szczegóły

Życzenie organizowania zajęć z etyki  

 

Regulamin- obiekt Orlika  

 

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych  

 

Procedura rekrutacji uczniów do klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

 

  Wizja i Misja szkoły
  Statut szkoły (Dokument PDf ~250 KB)
    Szkolny program wychowawczy (Dokument PDf ~215 KB)
    Program profilaktyki (~230 KBDokument PDf)
    Regulamin nagradzania uczniów na zakończenie roku szkolnego
  Regulamin współzawodnictwa klas o puchar dyrektora
  Tryb i warunki przyznawania Statuetki "JANEK"
     

::: uwagi do strony :::