Szkoła nasza posiada wyposażenie pracowni komputerowych
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej:
 
  1. Pracownia komputerowa (sala 41) - projekt z 2004 roku.

  2. Centrum Multimedialne (czytelnia szkolna) - projekt z 2005 roku.

  3. Pracownia komputerowa (sala 40) - projekt z 2007 roku.