O SZKOLE

 

 

1 września 1986 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w naszej szkole. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie to "szkoła otwarta". Naszą naczelną zasadą jest dobro dziecka. Każdy uczeń naszej szkoły może osiągać sukcesy w wielu dziedzinach. Tworzymy przyjazną atmosferę, wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Kierujemy się zasadami: życzliwości, miłości, dbałości o dobro ucznia, poszanowania godności i wolności dziecka, odpowiedzialności, optymizmu.  W naszej szkole nie ma miejsca na agresję! 

W roku szkolnym 2015/2016 uczy się w szkole 834 uczniów w 34 oddziałach. Mamy 8 oddziałów klas I, po 7 oddziałów klas II, po 5 oddziałów klas III, IV i V oraz 4 oddziały klas VI.

Od roku szkolnego 2013/2014 obok boiska Orlik funkcjonuje "Mały plac zabaw" dla najmłodszych dzieci w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła.

W sierpniu 2011 roku zakończyły się prace związane z termomodenizacją budynku. Szkoła została odnowiona i zyskała nowy, kolorowy wygląd. Uczniowie będą ćwiczyć w wyremontowanej i odświeżonej sali gimnastycznej.

Nasza szkoła posiada szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, bogato wyposażoną bibliotekę i multimedialną czytelnię, świetlicę, sale gimnastyczne, salę do tenisa stołowego oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet pomocy przedlekarskiej, stołówkę oraz sklepik szkolny.

Zapewniamy: bardzo dobry poziom nauczania skierowany na rozwój każdego dziecka, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach z nagrodami, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno - sportowe), pomoc psychologiczno-pedagogiczna, klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego (IV - VI), możliwość udziału w organizacjach szkolnych Samorząd Uczniowski, PCK, SKS, a także udział w akcjach charytatywnych, możliwość uczestniczenia w zespołach redakcyjnych szkolnych gazetek: "Świetlik" i "Głos Osiemnastki". 

Nauczyciele realizują programy innowacyjne oraz własne, wychowawczynie klas I przygotowują ciekawą ofertę edukacyjną.
 

 

  
     

::: uwagi do strony :::